Grace Romanian Church 02/28/21 AM

Feb 28, 2021    Cornel Salagean    Amos 4:1-13
Grace Romanian Church 02/28/21 AM Service Topic: Premature Pentru Întoarcere Text: Amos 4:1-3 Speaker: Cornel Salagean Amos 4:1-3 (NIV) Israel Has Not Returned to God 1 Hear this word, you cows of Bashan on Mount Samaria, you women who oppress the poor and crush the needy and say to your husbands, “Bring us some drinks!” 2 The Sovereign Lord has sworn by his holiness: “The time will surely come when you will be taken away with hooks, the last of you with fishhooks. 3 You will each go straight out through breaches in the wall, and you will be cast out toward Harmon,” declares the Lord. Amos 4:1-3 (RMNN) 1 ‘Ascultaţi cuvântul acesta, juncani din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriţi pe cei sărmani, zdrobiţi pe cei lipsiţi şi ziceţi bărbaţilor voştri: «Daţi-ne să bem!»’ 2 Domnul, Dumnezeu a jurat pe sfinţenia Lui şi a zis: ‘Iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele şi rămăşiţa voastră, cu undiţe de pescari; 3 veţi ieşi prin spărturi, fiecare drept înainte, şi veţi fi lepădate în Harmon’, zice Domnul.