Most Recent

March 4 - Day 4 - Departmente

Mar 4, 2021
1st Corinthians 3:8-15 8 The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor.(A) 9 For we are co-workers in God’s service;(B) you are God’s field,(C) God’s building.(D) 10 By the grace God has given me,(E) I laid a foundation(F) as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. 11 For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ.(G) 12 If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, 13 their work will be shown for what it is,(H) because the Day(I) will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person’s work.(J) 14 If what has been built survives, the builder will receive a reward.(K) 15 If it is burned up, the builder will suffer loss but yet will be saved—even though only as one escaping through the flames.(L) 1 Corinteni 3:8-15 8 Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt tot una, şi(N) fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. 9 Căci noi(O) suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea(P) lui Dumnezeu. Încercarea focului 10 După(Q) harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia(R), şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare(S) să ia bine seama cum clădeşte deasupra. 11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea(T) care a fost pusă şi care(U) este Isus Hristos. 12 Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, 13 lucrarea fiecăruia(V) va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi(W) în foc(X). Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 14 Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va(Y) primi o răsplată. 15 Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar(Z) ca prin foc.