Pregătire Pentru Întoarcere

Pregătire Pentru Întoarcere

Prepare for Sunday by Reading the Text 

Amos 4:1-3 (NIV)
Israel Has Not Returned to God

1  Hear this word, you cows of Bashan on Mount Samaria,
    you women who oppress the poor and crush the needy
    and say to your husbands, “Bring us some drinks!”
2 The Sovereign Lord has sworn by his holiness:
    “The time will surely come
when you will be taken away with hooks,
    the last of you with fishhooks.
3 You will each go straight out
    through breaches in the wall,
    and you will be cast out toward Harmon,”
declares the Lord.


Amos 4:1-3 (RMNN)

1 ‘Ascultaţi cuvântul acesta, juncani din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriţi pe cei sărmani, zdrobiţi pe cei lipsiţi şi ziceţi bărbaţilor voştri: «Daţi-ne să bem!»’
2 Domnul, Dumnezeu a jurat pe sfinţenia Lui şi a zis: ‘Iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele şi rămăşiţa voastră, cu undiţe de pescari;
3 veţi ieşi prin spărturi, fiecare drept înainte, şi veţi fi lepădate în Harmon’, zice Domnul.

No Comments